Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), www.almanilan.com alan adlı web sitesine (kısaca “Almanilan” olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, Almanilan’a üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Almanilan’da erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Ayrıca üye olarak aşağıdaki şart ve koşulları kabul ve taahhüt edersiniz.

1. Üyeliği kabul edilen kullanıcılar Almanilan’ı yasalar tarafından yasaklanan veya genel ahlak kurallarına uygun bulunmayan ilanlar veremezler. Almanilan siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı ilanlar için kullanılamaz.

2. Almanilan’a yasalara uygun olmayan ve genel ahlak prensiplerine aykırı kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Almanilan girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu üye veya üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere yasal istem doğrultusunda verilecektir.

3. Almanilan tüm üyelerin kişilik haklarına ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 2. maddede yer alan sebepler dışında ve yargı mercilerinin talebi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4. Almanilan hiçbir sebep beyan etmeden istediği üyelerin üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

5. Almanilan yöneticileri, üyelerin talebi ile iptal edilen veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince geçersiz olan kullanıcıların üyelik bilgilerini bulundurma hakkına sahiptir. Oluşabilecek yasal durumlara karşı üyelik silme talebinin üzerinden 3 (üç) ay geçtikten sonra üyelik kalıcı olarak silinmektedir.

6. Almanilan, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu kayıtlı üyelerin bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

7. Almanilan’ın amacı, Almanya’da yaşayan Türklerin ücretsiz ilan verebileceği, internet ortamındaki milyonların yararlanabileceği bir hizmet sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Almanilan ve yöneticilerine hiçbir sorumluluk yüklenemez.

8. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Almanilan tarafından kabulü ile üyelik sözleşmesi teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

9. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple Almanilan’a rücu kesinlikle mümkün değildir.

10. Aynı konuyla ilgili birden fazla ilan verilemez. Almanilan sayfalarından başka web sitelerine bağlantı (link) verilemez. İlanların içeriği ürünü tanıtmalıdır. İlan başlıklarında da web sitesi adresi yazılamaz. Bu tür ilanlar Almanilan yönetimi tarafından onaylanmamaktadır.

11. Site yöneticileri yayınlanmış ilanı düzenleme, henüz yayına alınmamış ilanı yasalara, kurallara ve içeriğin yanlış ve yanıltıcı olması, ülke vb. bilgilerin hatalı olmaması halinde bildirim yapmaksızın silme hakkına sahiptir.

12. Site yöneticileri yayına alınmış ilanı oluşabilecek herhangi bir yasal duruma karşı ve site sağlığı için tamamen silinemez, ancak üyenin talebi doğrultusunda veya gerekli durumlarda uygun görülen değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Mevcut ilanınızın iletişim bilgisinin kaldırılmasını ve geçersiz işaretlenmesini, mail atarak talep edebilir veya üye panelinizden bunu kendinizde yapabilirsiniz.

13. Bir üye hakkında şikayet oluşması durumunda site yöneticilerinin üyeden kimlik bilgilerini ve öz çekim talep etme hakkı vardır. Şikayet kaynaklı problemlerde hesap yasaklanır ve doğrulama yapılmayan hesaplar kalıcı olarak silinir.

14. Almanya’da yaşıyor olsanız dahi, Almanya dışında bulunan herhangi bir şeyin ilanını ücretsiz olarak veremezsiniz. Sadece Almanya içinde bulunan kişilerin ilanları ücretsiz olarak yayınlanır. Almanya dışından her ilan için sabit ilan paketi seçilmesi ve ödeme yapılması zorunludur.

15. Ödemelerin hakları başka bir ilana veya üyeliğe devredilemez. Yasalara ve bu sitenin kurallarına aykırı ilanlar için yapılan ödemeler ek maliyetler nedeniyle geri iade edilemez. Üye olduğunuz zaman tüm şartları ve kuralları kabul etmiş sayılırsınız.

16. Almanya dışı üyeliklerde, her üyenin 1 adet ilan hakkı vardır

  1. Aynı dönem içerisinde her ekstra yeni ilan indirimli olarak ek ücrete tabiidir.
  2. Üyelik açıldıktan sonra geri iade yapılamaz. Ancak hesaba hiç giriş yapılamamışsa ve/veya bu problem Almanilan kaynaklı ise geri iade yapılmaktadır.
  3. Üyelik süresi sona erdikten sonra 90 gün içinde yenilenmeyen üyelikler silinir.
  4. Aboneliğinizi sona erdirmek üyeliğinizin silinmesi anlamına gelir.
    Abonelik iptali için bize mail atarak talepte bulunabilirsiniz.

17. İş bu sözleşme 17 (on yedi) maddeden oluşmakta olup, Almanilan yöneticileri istediğinde tüm yazılı anlaşmalarında ve kurallarında değişiklik yapabilir.

Son değişiklik tarihi: 26.01.2023